Nieuwsbericht

Delen is lief

Belangrijke stap richting nieuw kindcentrum in Hoofdorp 
  
HOOFDDORP – Na de verhuizing naar een tijdelijke huisvesting, om letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor het nieuwe kindcentrum (KC), wordt op donderdag 8 juni 2023 een volgende belangrijke stap gezet: vanaf die dag gaat de Juliana van Stolbergschool, onderdeel van Meer Primair, verder als Kindcentrum Natuurlijk!

In 2021 zetten Meer Primair, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) en de gemeente Haarlemmermeer hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst met als uiteindelijk doel de ingebruikname van het kindcentrum. Vooruitlopend op dit moment wordt voor de zomer de nieuwe naam gepresenteerd: Kindcentrum Natuurlijk!

Natuur staat centraal
Waarom voor de naam Kindcentrum Natuurlijk! gekozen is? Directeur Joost van Dijk licht toe: “Zowel binnen onze school als binnen SKH hechten wij veel belang aan natuur en milieu. Wij laten ons inspireren door de natuur in onze onderwijsprogramma’s, zo heeft ons team een 2-daagse natuuronderwijs gevolgd en bij het KC wordt een natuurlijk schoolplein aangelegd. ‘Natuurlijk’ staat ook voor jezelf kunnen zijn en op een natuurlijke manier je schooljaren doorlopen. Natuurlijk kiezen ouders daarom voor Kindcentrum Natuurlijk!” 

Samen leren en ontwikkelen
Joost van Dijk over de visie van het kindcentrum: “We vinden dat een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde is om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Zo’n klimaat kan pas ontstaan als de contacten tussen alle partijen rondom kinderen zo goed mogelijk worden onderhouden.  Onze missie is dan ook ‘samen leren en ontwikkelen.’” Samen verwijst hierbij naar de partners binnen het kindcentrum, waaronder SKH. Maar ook naar ouders, de leefomgeving van kinderen én kinderen zelf. Met de ingebruikname van de nieuwe naam, wordt het startschot gegeven om vanaf schooljaar ‘23/’24 al volgens deze visie werken.

Dynamische kindcentra 
Naast een nieuwe naam, krijgt de school een nieuw gebouw dat naadloos aansluit op de pedagogische visie. Eef Niezing, bestuurder van Meer Primair: “Als schoolbestuur vinden wij dynamische kindcentra in de Haarlemmermeer erg belangrijk. Het is één van de belangrijke thema’s in onze strategische koers. We geloven dat kindcentra kinderen in de volle breedte het beste kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling omdat kinderopvang en onderwijs samenwerken en bijvoorbeeld een doorgaande leerlijn ontwikkelen. Het is belangrijk om te blijven innoveren in het onderwijs. De wereld is dynamisch en dat vraagt iets van onze scholen. De ontwikkeling die de Juliana van Stolbergschool doormaakt met een nieuwe visie, een nieuw concept, een nieuw gebouw én een nieuwe naam is daar een prachtig voorbeeld van.”

Ruth Veldhuijzen van Zanten nieuwe bestuurder Meer Primair

2023-04-20

Met de aanstaande pensionering van de huidige voorzitter van het College van Bestuur, Eef Niezing, startte voor stichting Meer Primair een spannende zoektocht naar een waardige opvolger die kan voortbouwen op het stevige fundament dat door Eef en Margreet Vendel voor Meer Primair is gelegd. Met veel blijdschap delen we mee dat deze positie met de aanstelling van Ruth Veldhuijzen van Zanten vervuld is. Met haar ervaring in bedrijfsvoering, heldere visie op onderwijs en ervaring in bestuurlijke netwerken in de regio is zij uitstekend toegerust om samen met de organisatie vanaf 1 augustus 2023 richting te geven aan de verdere ontwikkeling van Meer Primair. 

“Wat heb ik zin om te starten bij Meer Primair”, vertelt Ruth Veldhuijzen van Zanten, 53 jaar en samen met haar man André en twee zoons woonachtig in Hillegom. “Sinds 2004 ben ik met veel enthousiasme werkzaam in het onderwijs. Begonnen als hoofd personeel, planning en organisatie en in 2019 de overstap gemaakt naar het schoolleiderschap als directeur/bestuurder bij De Waterlelie in de Cruquius.” 

De nieuwe bestuurder vervolgt: “Ik kijk ernaar uit om de collega’s beter te leren kennen en te ontdekken wat er leeft en speelt bij Meer Primair. Met deze informatie en gekoppeld aan de afspraken binnen het onderwijsstelsel in de Haarlemmermeer wil ik invulling geven aan mijn rol als bestuurder. Toegankelijk, oprecht, open en transparant zijn voor mij belangrijke uitgangspunten bij het invullen van deze mooie functie. Ook kijk ik ernaar uit om ouders en andere betrokkenen bij Meer Primair te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over het onderwijs.”

Ruth Veldhuijzen van Zanten besluit: “Leerkrachten en schoolleiders doen ertoe! Door hen wordt het verschil voor de leerlingen gemaakt. Passend onderwijs, kansengelijkheid, lerarentekort, het zijn een aantal uitdagingen waar het primair onderwijs mee te maken heeft. Mijn rol zal het ondersteunen en faciliteren van de scholen zijn, zodat zij kwalitatief goed onderwijs kunnen verzorgen en we met elkaar de doelen die Meer Primair heeft gesteld kunnen realiseren.”

Junior College Hoofddorp

2023-04-18

Leraren van groep 8 zullen het herkennen: de ene leerling is eind groep 8 helemaal klaar voor de overstap naar het voortgezet onderwijs, voor een ander komt dat moment eigenlijk nog wat te vroeg. Soms is het lastig om al een passend advies te geven, je gunt het kind eigenlijk wat meer tijd om te laten zien wat het kan óf om te ontdekken wat het wil. De Bosbouwers start daarom met het Junior College; een andere inrichting van het onderwijs vanaf groep 7, dat doorloopt tot de leerlingen 14 jaar zijn. Zo maken ze die grote stap wat kleiner.

Het Junior College Hoofddorp (JCH) biedt onderwijs dat aansluit bij Curriculum 10-14, een van de onderwijsconcepten van Great Learning Nederland. Kinderen werken aan kennis en vaardigheden, zoals taal/Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Wereldoriëntatie/zaakvakken worden in een thema verwerkt, waar ze steeds een paar weken aan werken. Daarnaast is er veel aandacht voor kritisch denken, leren leren, zelfstandig werken, reflecteren en doorzetten. Vaardigheden die goed van pas komen in het voortgezet onderwijs.

Een soepele overgang
Niveauverschillen tussen leerlingen komen in elk jaar voor, in het ene vak loopt een leerling voor terwijl het zich in een ander vak juist nog op het niveau van een lager leerjaar bevindt. Zeker bij een advies aan het einde van de basisschool, kan dit tot lastige situaties leiden. Op het Junior College werken leerlingen op hun eigen niveau en krijgen zij in kleine groepen les van een vast team leerkrachten uit het primair én het voortgezet onderwijs. Uiterlijk op hun 14e, dus gemiddeld twee jaar later dan nu het geval is, wordt een definitief schoolniveau advies gegeven. Niet alleen is de kans dat een leerling op de juiste plek terecht komt dan groter, het JCH draagt naar verwachting ook bij aan een fijne en succesvolle schoolloopbaan. 

JCH in de praktijk
JCH is in januari 2023 een pilot gestart met de huidige groepen 7 en 8 van De Bosbouwers. Vanaf augustus 2023 kunnen ook leerlingen van andere scholen instromen. Vervolgens groeit het JCH elk jaar met één jaargroep. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het JCH in 2025 compleet is, met vier groepen van 10- tot 14-jarigen: een groep 7, een groep 8, een leerjaar 1 en een leerjaar 2.

Wat als de stap naar het voortgezet onderwijs te groot is? Dan is er het Junior College

Groeien en ontwikkelen
Een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs is niet alleen afhankelijk van het juiste niveauadvies, soms is het beter dat kinderen langer de tijd krijgen om te ontdekken wat ze willen en kunnen. Hannah van Nieuwmegen, bovenbouw coördinator bij De Bosbouwers en verbonden aan het ontwikkelteam van het Junior College: “Ik hoor van leerlingen regelmatig opmerkingen als: ‘Ik kan het niet’. In onze wekelijkse gesprekken stel ik daarom veel vragen: ‘Hoe ging het vandaag? Wat vond je moeilijk en wat heb je nodig om er toch mee door te gaan? Wat zou je kunnen leren van anderen? Hoe zou je andere kinderen kunnen helpen met een vak waar jij sterk in bent?’ Die vragen zetten hen aan het denken. Ook help ik ze om zelfstandig te worden en door te zetten: ‘Je kunt het nú misschien nog niet, maar je gaat echt al vooruit.’ Op het JCH is er ruimte voor die persoonlijke aandacht, terwijl deze leerlingen op de middelbare school misschien in de massa zouden verdwijnen.”

Great Learning Nederland
Het JCH is uniek voor Hoofddorp, in heel Nederland ploppen Junior Colleges als paddenstoelen uit de grond. Een teken dat er veel animo is voor dit 10-14 onderwijs. Adriënne van Beinum, directeur De Bosbouwers vertelt: “De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een harde lijn, alle kinderen in groep 8 stromen op hetzelfde moment uit. Maar juist op deze leeftijd zijn de ontwikkelingen, zowel lichamelijk als mentaal, zo uiteenlopend. Met het JCH voorzien we in de behoefte van leerlingen, ouders en leerkrachten om kinderen die dit nodig hebben, nog iets langer de tijd te geven door te groeien binnen een vertrouwde omgeving. Daarnaast passen de onderwijsconcepten van Great Learning Nederland (een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2,5 – 14 jaar) waar het Curriculum 10-14 onderdeel van is, goed bij onze visie op het onderwijs.” Verder lezen over Great Learning Nederland kan via www.great-learning.nl

Meer nieuws

Nieuws

Nieuwsbericht 2

Belangrijke stap richting nieuw kindcentrum in Hoofdorp   HOOFDDORP – Na de verhuizing naar een tijdelijke huisvesting, om letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor het nieuwe

Nieuws

Nieuwsbericht 2

Belangrijke stap richting nieuw kindcentrum in Hoofdorp   HOOFDDORP – Na de verhuizing naar een tijdelijke huisvesting, om letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor het nieuwe