.

Over ons

Over

Stichting IBA

Stichting IBA heeft zichzelf tot doel gesteld het oprichten en in standhouden van basisscholen op islamitische grondslag waar onderwijskwaliteit op de eerste plek staat.

Het bieden van kwalitatief onderwijs zien wij als ons fundament. Daarmee dienen we een publiek doel. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid. De focus ligt daarom altijd op het ontwikkelen van die cognitieve vaardigheden en gedragingen die leerlingen de juiste bagage meegeven om hun schoolcarrière succesvol te doorlopen. Daar waar kwalitatief onderwijs en een islamitische identiteit elkaar vinden, daar vind je Stichting IBA.

Stichting IBA is lid van de koepelorganisatie voor islamitisch basisonderwijs (ISBO) en de PO-Raad. Stichting IBA kent een Dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor het besturen van de organisatie en belast is met de dagelijkse leiding. Stichting IBA kent tevens een Algemeen bestuur dat toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs en het beheer van middelen.

Identiteit

De scholen van Stichting IBA hebben een Islamitische grondslag. Dit betekent dat de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven sterk is geïnspireerd door islamitische normen en waarden. Wij geloven dat de islamitische principes van rechtvaardigheid, barmhartigheid, uitmuntend gedrag en streven naar perfectie in alle handelingen van grote toegevoegde waarde zijn voor onze samenleving. “Helpt elkaar in het verrichten van het goede en godsvrucht. En help elkaar niet in het verrichten van zonde en agressie.”

“Helpt elkander in het verrichten van het goede en godsvrucht. En helpt elkander niet in het verrichten van de zonde en agressie.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Missie & Visie

Stichting IBA, als nieuw en energiek schoolbestuur, heeft een weloverwogen en praktijkgerichte visie ontwikkeld, waarin nadrukkelijk wordt gefocust op de realistische en haalbare innovatie en structurering van het basisonderwijs. Met een scherp oog voor opkomende trends en aankomende uitdagingen streeft de stichting ernaar een solide, motiverend en duurzaam onderwijsmodel te creëren en onderhouden, dat niet alleen aan de hedendaagse eisen voldoet, maar ook een stevige basis biedt voor toekomstige onderwijsgeneraties.

Wij streven ernaar dat ieder kind de kennis en vaardigheden aangereikt krijgt om als zelfstandige en sociaal vaardige moslim bewust en actief bij te dragen aan de eigen leer- en leefomgeving. Gedeeld eigenaarschap is hierbij een kernwaarde, omdat dit de leerling bewust maakt van zijn of haar aandeel als individu in het groter geheel, in onze samenleving.

 

ANBI

Stichting IBA heeft formeel de aanvraag ingediend om erkend te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze status, verleend door de Belastingdienst, faciliteert fiscale voordelen voor donateurs en onderstreept onze toewijding aan transparantie en de publieke zaak. De ANBI-status zal ons in staat stellen om onze financiële middelen te vergroten door donaties, die voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn, en om verder te investeren in de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden